6В05202 – Экотехнология және тұрақты даму

Шифр – мамандықтың атауы:

6В05202 – Экотехнология және тұрақты даму

Оқу түрі, мерзімі:

Күндізгі: 4 жыл

Берілетін дәреже:

6В05202 – Экотехнология және тұрақты даму білім бағдарламасы бойынша жаратылыстану бакалавры

Кәсіби қызметінің саласы:

Қоршаған ортаны қорғаудың аймақтық мекемесінде, өнеркәсіптік және экологиялық мекемелерде, полигондарда, қалдықтады қайта өңдеу бойынша зауыттарда, энергетика нысандары, ғылыми-зерттеу орталықтары және институттарында эколог-инженер, эколог-технолог, эколог-басқарушы болып жұмыс жасай алады.

Кәсіби қызметінің нысандары:

қоршаған ортаны қорғаудың аймақтық басқармасы, ұлттық саябақтар, қорықтар, қорықшалар, биосфералық резерваттар, өнеркәсіп мекемелері, аграрлық өнеркәсіп кешендері, полигондар, білім ұйымдары, ғылыми-зерттеу орталықтары және институттары.

Кәсіби қызметінің пәні:

Табиғи және қалалық экожүйелер және олардың компоненттері; биосфера және оның компоненттері; экологиялық мониторинг және маркетинг; қоршаған ортаны талдау, тексеру және бақылау; болжамдық модельдерді құрастыру; қоршаған ортаны қорғау саласындағы басқару функциялары; технологиялық процестерде және жаңа кәсіпорындарды, елді мекендерді жобалау кезіндегі экологиялық талаптардың сақталуы, экономиканың әртүрлі салаларында экологиялық шараларды жоспарлау және жүзеге асыру, қоршаған ортаға әсерді бағалау және экологиялық аудит жүргізу; экологиялық білім және тәрбие.

Кәсіби қызметінің түрлері:

  • ғылыми – зерттеу;
  • ұйымдастыру – басқару;
  • табиғатты қорғау;
  • өндірістік-технологиялық;
  • эксперименталды-зерттеушілік;
  • жобалық.

Практика базалары:

ЖШС «Гидроэкоресурс – L», ЖШС «НИИ Батысэкопроект», «Ақтөбе облысы бойынша экология департаменті» РММ, ЖШС «Асу ЭКО».

Модульдік білім беру бағдарламасы