6В05302 – Химия

Шифр – мамандықтың атауы:

«6В05302  -Химия»

Аккредитациядан өтуі (өткен жылы, өткен мерзімі):

Оқу түрі, мерзімі:

Күндізгі: 4 жыл

Берілетін дәреже:

«6В05302-Химия» білім беру бағдарламасы бойынша жаратылыстану ғылымдарының бакалавры

 Кәсіби қызметінің саласы:

 • аналитикалық, экологиялық, кеден, санитарлы-эпидемиологиялық,
 • сертификациялық қызметтерінің өндірістік лабораториялары;

Кәсіби қызметінің нысандары:

 • химиялық, экологиялық, металлургиялық, фармацевтік профильдегі ғылыми – зерттеу мекемелері (институттар, лабораториялар), колледждер, лицейлер

Кәсіби қызметінің пәні:

 • жоғарғы сапаны қамтамасыз ететін жаңа технологиялық процестерді өңдеу мақсатымен бастапқы шикізаттың аралық өнімдердің қасиеттері мен құрамын бағалау;
 • көмекші материалдар мен шикізаттардың, қондырғылардың жоғары эффективті қолданылуын қамтамасыз ету және бағалау;
 • бейорганикалық заттардың және материалдардың өндірісіндегі технологиялық регламентінің талаптарына сәйкес технологиялық процестерді іске асыру;
 • бейорганикалық заттар мен материалдарды өндірудің жаңа технологиялық сұлбасын жобалауда техникалық міндеттерді өңдеу, технологиялық линиялар мен технологиялық қондырғыларды таңдау;
 • жаңа технологиялық процестерді, технологиялық линияларды немесе технологиялық қондырғыларды жобалауға техникалық міндеттерді жөндеу;
 • технологиялық процестерді, технологиялық линияларды немесе технологиялық қондырғылардың және бар технологияның модернизациясы бойынша техникалық міндеттерді өңдеу;
 • әр түрлі типтегі (зертханалық, тәжірибе-өнеркәсіптік, өнеркәсіптік) технологиялық регламенттерді өңдеу;
 • жіберуші-жөндеуші жұмыстарды жүргізу және қамтамасыз ету, есептеуші-жобалаушы әрекет;
 • бейорганикалық заттар мен материалдар өндірісінде жобалау құжаттарын өңдеу;
 • талдау және альтернативті технологиялық жеке жолдардың варианттар бағасымен талдау;
 • жұмыс істейтін өндіріс жағдайында мамандар мен орындаушылар ұжымының жұмысын ұйымдастыру;
 • еңбектік және өндірістік тәртіптерді қажетті деңгейде ұстау;
 • өндірістің технико-экономикалық талдауын жүргізу;
 • талдаудың құралдары мен қажетті әдістерін қолдана отырып, технологиялық процестер, қондырғылар динамикасы мен күйінің сараптамасы мен диагностикасы;
 • жаңа бейорганикалық материалдарды синтездеу және жаңа процестер мен өндірісті өңдеу аймағындағы ғылыми зерттеулерді жүргізу жәнен жоспарлау;
 • химия-технологиялық өндірісте сервистік және эксплуатациялық аппараттарды пайдалануды дамыту және ұйымдастыру.

Кәсіби қызметінің түрлері:

 • өндірістік-технологиялық;
 • есептеу, жобалау-құрастырушы;
 • ұйымдастырушы-басқарушылық;
 • сервистік-эксплуатациялық;
 • ғылыми-зерттеу.

Практика базалары:

«АХҚЗ» АҚ, ЖШС«Гидроэкоресурс – L», «ҚР Энергетика Министерлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Ақтөбе облысы бойынша экология Департаменті»