6В01507 – Химия -Биология

Шифр – мамандықтың атауы:

«6В01507 – Химия -Биология»

Аккредитациядан өтуі (өткен жылы, өткен мерзімі):

Оқу түрі, мерзімі:

Күндізгі: 4 жыл

Берілетін дәреже:

«6B01507-Химия-Биология ” білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры

Кәсіби қызметінің саласы:

 • орта мектептерде химия және биология мұғалімі
 • орта кәсіптік оқу орындарында химия және биология мұғалімі
 • химия және биология мұғалімі, білім беру мекемелері мен басқармаларында әдіскер

Кәсіби қызметінің нысандары:

 • білім беру ұйымдары, оның ішінде көптілді оқытумен: мектептер, лицейлер, гимназиялар және колледждер;
 • техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындары;
 • химия және биология саласында маманданған ұйымдық-құқықтық нысандағы өндірістік және өндірістік емес саланың ұйымдары, мекемелері мен қызметтері

Кәсіби қызметінің пәні:

Білім беру қызметінің функциялары:

 • оқытудың инновациялық әдістерін зерттеу, жалпылау және тарату;
 • білім беру жүйесінде оқыту.

Білім беру қызметінің түрлері:

 • білім беру;
 • әлеуметтік-педагогикалық;
 • ұйымдастыру-тәрбиелік;
 • мәдени-ағартушылық.

Білім беру қызметінің түрлері:

 • өндiрiстiк -технологиялық;
 • ұйымдастыру -басқару;
 • ғылыми-зерттеу;
 • жобалау;

Практика базалары:

ЖШС «Актобенефтепереработка», «АЗНТ» АҚ, №40 мектеп-лицейі

Модульдік білім беру бағдарламасы