6В05102 -Биотехнология

Шифр-мамандықтың атауы:

«6В05102 -Биотехнология»

 Оқу түрі, мерзімі:

Күндізгі: 4 жыл.

Берілетін дәреже:

«6В05102 – Биотехнология» білім беру бағдарламасы бойынша жаратылыстану бакалавры

Кәсіби қызметінің саласы:

 • ғылыми-зерттеу ұйымдары;
 • білім беру ұйымдары;
 • тамақ және қайта өңдеу, микробиология, фармацевтика, мұнай өнеркәсібінің өндірістік кәсіпорындары мен зертханалары;
 • санитарлық-эпидемиологиялық, өсімдіктерді қорғау, селекциялық станциялар;
 • ауылшаруашылығы өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау жөніндегі зертханалар.

Кәсіби қызметінің нысандары:

 • ғылыми-зерттеу институттарындағы, жоғары оқу орындары мен санитарлық-эпидемиологиялық станциялардағы маман (зертханашы);
 • өндірістік зертханалардағы технолог;
 • биотехнологиялық, медициналық, мұнай, ауыл шаруашылығы өндірістеріндегі маман-технолог;
 • тамақ өндірісінің маманы;
 • экологиялық қызметтер мен ұйымдардағы маман.

Кәсіби қызметінің пәні:

 • биотехнологиялық өнім өндіруді жүзеге асыру;
 • биотехнологиялық өнімнің сапасын бақылау;
 • биотехнология объектілерін өсіру және биологиялық іске асыру үшін қажетті жағдайлар жасау;
 • биотехнологиялық өндірістің жекелеген кезеңдерін ұйымдастыру;
 • жаңа тамақ өнімдерін сертификаттауға дайындау бойынша жұмыстарды орындау;

Кәсіби қызметінің түрлері:

 • ұйымдастыру-технологиялық;
 • өндірістік-басқару;
 • ғылыми-зерттеу, эксперименттік-зерттеу;
 • жобалау;
 • селекциялық;
 • сервистік-пайдалану;
 • монтаждық-келтірушілік;
 • есептік-жобалық;
 • білім беру.

Практика базалары:

 • ТОО « Айс плюс»
 • «Ақтөбе Продукт» ЖШС
 • ТОО «Рамазан»
 • СЭС және т.б.

Модульдік білім беру бағдарламасы

МОП 6В05102-Биотехнология 2021-2025 каз

2023-2024 оқу жылына арналған элективті модульдер каталогы 2 курс

6В05102-Биотехнология 2 курс 2023-2024 каз

2023-2024 оқу жылына арналған элективті модульдер каталогы 3  курс

6В05102-Биотехнология 3 курс 2023-2024 каз

2022-2023 оқу жылына арналған элективті модульдер каталогы 4курс

6В05102-Биотехнология 4 курс 2023-2024 каз