6В01504 – Химия

Шифр – мамандықтың атауы:

«6В01504- Химия»

Аккредитациядан өтуі (өткен жылы, өткен мерзімі):

Оқу түрі, мерзімі:

Күндізгі: 4 жыл

Берілетін дәреже:

«6В01504- Химия» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры

Кәсіби қызметінің саласы:

 • орта мектептерде химия мұғалімі
 • орта кәсіптік оқу орындарындағы химия пәнінің мұғалімі
 • білім беру мекемелері мен басқармаларында әдіскер

Кәсіби қызметінің нысандары:

 • білім беру ұйымдары, соның ішінде көптілді оқытумен: мектептер, лицейлер, гимназиялар және колледждер;
 • техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындары.
 • химия саласында маманданған түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы өндірістік және өндірістік емес саланың ұйымдары, мекемелері мен қызметтері.

Кәсіби қызметінің пәні:

Білім беру қызметінің функциялары:

 • оқытудың инновациялық әдістерін зерттеу, жалпылау және тарату;
 • білім беру жүйесінде оқыту.

Білім беру қызметінің түрлері:

 • білім беру;
 • әлеуметтік-педагогикалық;
 • ұйымдастыру-тәрбиелік;
 • мәдени-ағартушылық.

Кәсіби қызметінің түрлері:

 • орта мектептерде химия мұғалімі
 • орта кәсіптік оқу орындарындағы химия пәнінің мұғалімі
 • білім беру мекемелері мен басқармаларында әдіскер

Практика базалары:

«АХҚЗ» АҚ, №40 мектеп-лицейі

Модульдік білім беру бағдарламасы
Модульдік білім беру бағдарламасы
Модульдік білім беру бағдарламасы
Модульдік білім беру бағдарламасы
Модульдік білім беру бағдарламасы
Модульдік білім беру бағдарламасы
Модульдік білім беру бағдарламасы