7М01504 – Химия

Шифр – мамандықтың атауы:

«7М01504-Химия»      

Аккредитациядан өтуі (өткен жылы, өткен мерзімі):

Оқу түрі, мерзімі:

Күндізгі: 2 жыл;

Берілетін дәреже:

«7М01504-Химия» білім беру бағдарламасы бойынша білім магистрі

 Кәсіби қызметінің саласы:

 • орта мектептерде химия мұғалімі
 • орта кәсіптік оқу орындарындағы химия пәнінің мұғалімі
 • білім беру мекемелері мен басқармаларында әдіскер

Кәсіби қызметінің нысандары:

жалпы орта білім беру,кәсіптік- техникалық білім беру, арнайы орта білім беру, сонымен қатар мектептің қызметтерін жоспарлауға, ұйымдастыруға және басқаруға арналған.

Кәсіби қызметінің пәні:

ББ  7М01504- химия білім беру бағыты бойынша магистр келесі кәсіп-қызмет түрлерін  атқаруға дайындалады: 

 • білім беру ( педагогикалық)
 • ғылыми-зерттеу;
 • өндірістік басқару;
 • әлеуметтік педагогика
 • оқу тәрбиелік
 • оқу технологиясы

Кәсіби қызметінің түрлері:

 • орта мектептерде химия мұғалімі
 • орта кәсіптік оқу орындарындағы химия пәнінің мұғалімі
 • білім беру мекемелері мен басқармаларында әдіскер

Практика базалары:

Назарбаев интелектуалдық мектебі, №21 орта мектеп

 

Модульдік білім беру бағдарламасы
Модульдік білім беру бағдарламасы
Модульдік білім беру бағдарламасы