6В07104 – Химиялық инжиниринг

Шифр – мамандықтың атауы:

6В07104-Химиялық инжиниринг

Аккредитациядан өтуі (өткен жылы, өткен мерзімі):

Оқу түрі, мерзімі:

Күндізгі: 4 жыл;

сырттай: 3 жыл, 2жыл.

Берілетін дәреже:

бакалавр техники и технологии  по образовательной программе 6В07104-«Химический инжиниринг»

Кәсіби қызметінің саласы:

 • аппаратчик
 • техник-лаборант, химическое производство
 • техник-технолог
 • инженер-химик-технолог

Кәсіби қызметінің нысандары:

 • нефтепереработка,
 • нефтехимия,
 • переработка полимеров,
 • геология,
 • гидрогеология,
 • горная промышленность,
 • наука и образование,
 • управление процессами химической переработки минерального сырья в целевые продукты;
 • осуществление экспертизы технологического процесса;
 • анализ состава, структуры и свойств исходных материалов и целевых продуктов;
 • работа с химическими реакторами, аппаратами.

Кәсіби қызметінің пәні:

 • технологиялық нұсқауларды жұмыс нұсқауларына сәйкес реттейді және бақылайды;
 • негізгі химиялық органикалық заттарды өндірудің негізгі технологиялық процесін жүргізеді;
 • негізгі бақылаудың нәтижелері бойынша негізгі органикалық заттардың технологиялық өндірісін түзетуді ұйымдастырады;
 • жаңа әдістерді, негізгі органикалық заттар мен дайын өнімдерді өндіруде әртүрлі әдістерді (оның ішінде инновациялық) қолдануды талап ететін технологиялық, әдістемелік мәселелерді шешу;
 • негізгі органикалық заттар мен дайын өнімдерді өндірудің технологиялық процестеріне сапалы жағдай жасайды және қамтамасыз етеді;
 • басқарушылық қызметті жүзеге асырады және технологиялық процестер бөлімі мен кәсіпорын қызметінің стратегиясы аясында негізгі органикалық заттарды өндіруді реттейді

Білім беру қызметінің түрлері:

 • өндiрiстiк -технологиялық;
 • ұйымдастыру -басқару;
 • ғылыми-зерттеу;
 • жобалау;

Кәсіби қызметінің түрлері:

 • технологиялық жабдықтың операторы
 • мұнай-химия өндірісінің техник-лаборанты
 • техник-технолог
 • инженер-химик-технолог

Практика базалары:

ЖШС «Актобенефтепереработка», «АЗНТ» АҚ, «АХҚЗ», «СНПС-Актобемунайгаз» АҚ