Академиялық ұтқырлық

Академиялық ұтқырлық

Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер мен оқытушылар сапалы білім беру мен зерттеу бағдарламаларына қол жеткізе алады және білімнің жаңа қорын жинақтайды. Академиялық ұтқырлықты қолдау әлемдік еңбек нарығында да, ұлттық экономиканың еңбек ресурстарының сапасына да елеулі әсер етуі мүмкін сапалы жаңа еңбек ресурстарын қалыптастыруға ықпал етеді.

Жаратылыстану факультетінде халықаралық академиялық ұтқырлық қызметін  ұйымдастыру және іске асыру студенттер мен ПОҚ үшін білім беру сапасын жоғарылатуға, Қазақстандағы және шетелдегі университеттерінің рейтингтерінде оңтайлы көзқарасты қалыптастыруға бағытталған.

Жаратылыстану факультетінің халықаралық білім беру қызметінің сапасы мен тиімділігін жоғарылату факторы бойынша халықаралық ынтымақтастық  кызметінің жоспарын жүзеге асырылуы мақсатында келесі бағытта жұмыстар жүргізіледі: 

 1. Университеттің (институт/факультет,кафедралардың) халықаралық ынтымақтастық кызметінің жоспарлы/жүйелі) жүзеге асырылуы (университеттің стратегиялық жоспарларына сәйкестілік); жоспары, оқу-әдістемелік, академиялық ұтқырлық, көптілді дамыту;
 2. Университеттің (институт/факультет, кафедралардың)  халықаралық ынтымактастық кызметінің нормативтік-құқықтық қамтамасыз етілуі (заңдар, ережелер, нұсқау хаттар т.б.);
 3. Шетелдік-әріптес жоғары оқу орындарымен білім беру саласындағы ынтымақтастық (келісім-шарттар аясындағы бірлескен мамандықтар бойынша (оқу жоспарлары) білім, оқу бағдарламаларын үйлестіру, өзара серіктестік шаралары);
 4. Оқу үдерісіне шетелдік оқытушыларды (профессорларды) тарту (дәріс оқу, мастер-кластар өткізу, бірлескен ғылыми-әдістемелік, оқу-әдістемелік еңбектер дайындау, семинарлар өткізу, кездесулер ұйымдастыру т.б.);
 5. Профессор-оқытушылар құрамының кәсіби біліктілігін көтеру («Болашақ», «Өрлеу» және халықаралық гранттық бағдарламаларға қатысу, түрлі сипаттағы (онлайн, желілік т.б.) халықаралық семинарларға қатысу, өткізу;
 6. Мамандықтар бойынша оқу бағдарламаларының (оқу жоспарлары) мазмұнын шетелдік-әріптестік жоғары оқу орындарының оқу бағдарламаларымен үйлестіру;
 7. Халықаралық академиялық ұтқырлықты дамыту (білім алушылар мен профессор-оқытушылар құрамының академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысу белсенділігі, шетелдік студенттерді тарту);
 8. Мамандықтар бойынша көптілді білім беруді жузеге асыру  (көптілді топтардың оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі, тілдік  курстарға қатысу университеттің стратегиялық жоспарына сәйкес бағдарламасы бойынша.

Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ-нің Жаратылыстан факультеті қазіргі кезде 14 шетелдік серіктес жоғары оқу орындарымен жасалған келісімдер негізінде белсенді түрде жұмыс істеп келеді. Жұмыстар негізінен бірнеше бағыттар бойынша жүргізіледі: оқу үдерісіне шетелдік оқытушыларды (профессорларды) тарту (дәріс оқу), студенттердің академиялық ұтқырлықпен алмасуы, халықаралық конференциялар мен семинарларға, тәжірибелерге қатысу, бірлескен ғылыми-әдістемелік, оқу-әдістемелік еңбектер дайындау, ПОҚ біліктілігін жетілдіру, кездесулер ұйымдастыру және т.б.

Халықаралық академиялық ұтқырлықты дамыту мақсатында, білім алушылар мен профессор-оқытушылар құрамының академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысу белсенділігі, шетелдік студенттерді тарту жұмыстары жүргізілуде.

Қазақстан Республикасы бойынша серіктес ЖОО:

 1. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті;
 2. Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті;
 3. М.Әуезов атындағы Оңтүстік-Қазақстан университеті;
 4. С.Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті;
 5. Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті;
 6. Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы;
 7. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті;
 8. Костанай мемлекеттік педагогикалық институт;
 9. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті;
 10. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика университеті;
 11. Тараз мемлекеттік педагогикалық Университет;
 12. Қарағанды университеті «Болашақ»;
 13. Сырдария университеті;
 14. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті;
 15. Шахмардан Есенов атындағы мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті;
 16. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті;
 17. І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті;
 18. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті;
 19. Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты

2019-2020 оқу жылындағы ҚР-ның ішкі академиялық ұтқырлық бағдарламасына сәйкес:

 1. Баубекқызы Назерке – Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті (5В011300 «Биология» 3 курс);
 2. Байназарова Әдемі – Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті (5В011300 «Биология» 3 курс).

2019-2020 оқу жылындағы Сыртқы халықаралық академиялық ұтқырлық бағдарламасына сәйкес:

 1. Ғұбайдоллина Жансая – Сакария университеті, Түркия (7М05201-Экология, 1 курс);
 2. Еркинбаева Асем – Сакария университеті, Түркия (5В011300 «Биология» 2 курс);
 3. Бертагина Асель – Сакария университеті, Түркия (5В060700 «Биология» 3 курс);
 4. Жақсылықова Әсел – Витаутас Магнус университеті, Литва (5В011300 «Биология» 2 курс);
 5. Жумагалиева Жансая – Хаджеттепе университеті, Түркия (5В060700 «Биология» 3 курс);
 6. Қиянова Шара – Хаджеттепе университеті, Түркия (5В060700 «Биология» 3 курс);
 7. Болатқызы Самал – Хаджеттепе университеті, Түркия (5В060700 «Биология» 2 курс);
 8. Абат Аяжан – Сакария университеті, Түркия (5В011200 Химия,2 курс);
 9. ⁠Төлепова Жансая – Сакария университеті, Түркия (5В011200 Химия,3 курс);
 10. Әмірбекова Әлия – Витаутас Магнус Университеті, Литва (5В011200 Химия,3 курс);
 11. Айнагулова Расима – Витаутас Магнус Университеті, Литва (5В011200 Химия,3 курс).

2020-2021 оқу жылындағы ҚР-ның ішкі академиялық ұтқырлық бағдарламасына сәйкес:

 1. Дәуренбек Гүлжайна – М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті (7М05101 «Биология» 1 курс).

2021-2022  оқу жылындағы ҚР-ның ішкі академиялық ұтқырлық бағдарламасына сәйкес:

 1. Төлегенова А. – М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті (6В01505-Биология);
 2. Маратқызы А. – М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті (6В05102-Биотехнология);
 3. Мұратқызы А. – М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті (6В05102-Биотехнология);
 4. Шегілтекова Ж. – М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті (6В05102-Биотехнология);
 5. Турарова А. – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (6В05302 Химия 2 курс);
 6. Беркалиева К. – Жәңгір хан атындағы БҚАТУ (6В07206 Азық түлік өнімдерінің технологиясы).

2021-2022 оқу жылындағы Сыртқы халықаралық академиялық ұтқырлық бағдарламасына сәйкес:

 1. Қуан Аңсаған – Башқұрт мемлекеттік университеті, Уфа (6В05102 – Биотехнология);
 2. Қуан Аңсаған – Слупск қ. Поморская Академиясы, Польша (6В05102 – Биотехнология);
 3. Утешова А.А – Слупск қ. Поморская Академиясы, Польша (6В05102 – Биотехнология);
 4. Исағали А. – Костамону университеті, Түркия (6В01505 – Биология);
 5. Аманиязова Умида – Генуя университеті, Италия (6В01504 – Химия, 3курс);
 6. Омарова Жанна – Словакиялық техникалық университеті, Словакия (7М07102 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы, 2 курс);
 7. Тогайбаева Сандугаш – Костамону университеті, Түркия (6В05201 – Экология, 2 курс).

2022-2023 оқу жылындағы ҚР-ның ішкі академиялық ұтқырлық бағдарламасына сәйкес:

 1. Қазиева Әсел – Алматы технологиялық универсиеті (6В05102-Биотехнология);
 2. Бердібекова Гүлфайруз – Алматы технологиялық универсиеті (6В05102-Биотехнология);
 3. Күзембаева Нұрсұлу – Алматы технологиялық универсиеті (6В05102-Биотехнология);
 4. Нұрлашұлы Дархан С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті (6В05101- Биология);
 5. Асқарқызы Элеонора С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті (6В05101- Биология);
 6. Адилов Аслан – Алматы технологиялық университеті (6B07206-Азық түлік өнімдерінің технологиясы, 3 курс);
 7. Қаналбекова Ұлдана – Алматы технологиялық университеті (6B07206-Азық түлік өнімдерінің технологиясы, 3 курс);
 8. Картанова Гуласем – Алматы технологиялық университеті (6B07206-Азық түлік өнімдерінің технологиясы, 3 курс);
 9. Жақсылықова Жанэль – Алматы технологиялық университеті (6B07206-Азық түлік өнімдерінің технологиясы, 3 курс).

2022-2023 оқу жылындағы Сыртқы халықаралық академиялық ұтқырлық бағдарламасына сәйкес:

 1. Сайлаубай Аяулым – Хаджеттепе университеті, Түркия (6В05102-Биотехнология);
 2. Еркинбаева Асем –Памуккале университеті, Түркия (7М01505-Биология);
 3. Дәкен Назерке Кастамону университеті, Түркия (6В05101- Биология);
 4. Ечимова Гүлдана Кастамону университеті, Түркия (6В05101- Биология);
 5. Абат Аяжан – Кастамону университеті, Түркия (7М01504 «Химия» 1 курс);
 6. Мұрат Фаузия – Кастамону университеті, Түркия (6В01504 «Химия» 1 курс);
 7. Шынболатова Аружан – Чанаккале Онсегіз Март университеті, Түркия (6В07206 «Азық түлік өнімдерінің технологиясы» 3 курс);⁠
 8. Мұхтарова Жамиля – Быдгощ каласындағы Экономика университеті, Польша (6В07206 «Азық түлік өнімдерінің технологиясы» 3 курс);
 9. Кобеген Тамирлан – Быдгощ каласындағы Экономика университеті, Польша (6B07206-Мұнай химия өндірісінің технологиясы, 3курс);
 10. Мухтарова Жамиля – Быдгощ каласындағы Экономика университеті, Польша (6B07206-Азық түлік өнімдерінің технологиясы, 3курс);
 11. Мұрат Фаузия – Сакарья университеті, Түркия (6B01504-Химия, 2курс);
 12. Шынболатова Аружан – Чанаккале Онсекиз март, Түркия (6В07206- Азық түлік өнімдерінің технологиясы, 3курс);
 13. Абат Аяжан – Кастамону университеті, Түркия (7М01504-Химия, 1 курс);
 14. Абуов Бекзатхан – Памукалле университеті, Түркия (7М07102-Органикалық заттардың химиялық технологиясы, 1 курс).

2023-2024 оқу жылындағы ҚР-ның ішкі академиялық ұтқырлық бағдарламасына сәйкес:

Есенов ат. Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті:

 1. Мұратбаева Динара – (6В05201 – Экология, 2 курс);
 2. Айдарбекова Назерке – (6В01505-Биология, 3 курс);
 3. Жайлымысқызы Гүлназым – (6В01505-Биология, 3 курс).

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті:

 1. Бозғұлан Мерейгүл – (6В05302 Химия 3 курс);
 2. Жаилханова Ақерке – (6В01505-Биология, 3 курс);
 3. Нуржанова Даяна – (6В01505-Биология, 3 курс);
 4. Мендалина Айгүл – (6В01505-Биология ББ 3 курс);
 5. Серикова Гаухар – (6В01505-Биология ББ 3 курс).

Алматы технологиялық университеті:

 1. Қрымов Құрмет – (6В05201 – Экология, 3 курс);
 2. Бисембин Әлсат – (6В05201 – Экология, 3 курс);
 3. Кубеева Адина – (6В05201 – Экология, 2 курс);
 4. Келіс Аружан – (6В05201 – Экология, 2 курс);
 5. Аққу Жангүл – (6В05201 – Экология, 2 курс);
 6. Айжарықова Жаннұр – (6В05201 – Экология, 2 курс);
 7. Аманова Гүлім – (6B07206-Азық түлік өнімдерінің технологиясы, 3курс);
 8. Ердосқызы Айнара- (6B07206-Азық түлік өнімдерінің технологиясы, 3курс);
 9. Қазбекова Сабина – (6B07206-Азық түлік өнімдерінің технологиясы, 3курс);
 10. Қосалова Ақжүніс – (6B07206-Азық түлік өнімдерінің технологиясы, 3курс);
 11. Ырзабайқызы Нұрай – (6B07206-Азық түлік өнімдерінің технологиясы, 3курс);
 12. Бекмағамбет Альбина – 6В07206 Азық түлік өнімдерінің технологиясы, 3 курс);
 13. Хайрош Анель – (6В07206 Азық түлік өнімдерінің технологиясы, 3 курс);
 14. Әскерова Аягөз – (6В07206 Азық түлік өнімдерінің технологиясы, 3 курс);
 15. Құттыбай Жанерке – (6В07206 Азық түлік өнімдерінің технологиясы, 3 курс);
 16. Джасенова Асель – (6В07206 Азық түлік өнімдерінің технологиясы, 3 курс);
 17. ⁠Ердосқызы Айнара – (6В07206 Азық түлік өнімдерінің технологиясы, 3 курс);
 18. Мамаева Ақжүніс – (6В05102-Биотехнология ББ, 2 курс);
 19. Райымбекова Айкөркем – (6В05102-Биотехнология ББ, 2 курс);
 20. Жылқыбаева Зинат – (6В05102-Биотехнология ББ, 2 курс);
 21. Серкебаева Ақбота – (6В05102-Биотехнология ББ, 2 курс);
 22. Рахмет Құралай – (6В05102-Биотехнология ББ, 2 курс);
 23. Кубегенова Аяжан – (6В05102-Биотехнология ББ, 2 курс);
 24. Шакртова Қарақат – (6В05102-Биотехнология ББ 3 курс);
 25. Ахметкереева Ақнұр – (6В05102-Биотехнология ББ 3 курс);
 26. Ажибай Амина – (6В05102-Биотехнология ББ 3 курс);
 27. Издина Сәбина – (6В05102-Биотехнология ББ 3 курс);
 28. Шалқарбай Жасмин – (6В05102-Биотехнология ББ 3 курс);
 29. Қойшыбаева Гүлдәурен – (6В05102-Биотехнология ББ 3 курс).

2023-2024 оқу жылындағы Сыртқы халықаралық академиялық ұтқырлық бағдарламасына сәйкес:

 1. Айткалиева Айдана – Памуккале университеті, Түркия (6В05201 – Экология);
 2. Абилкасова Сабина – Памуккале университеті, Түркия (6В05201 – Экология);
 3. Серікбаева Ақгүл – Хаджеттепе университеті, Түркия (6В01504-Химия, 2 курс);
 4. Умарбекова Дилфуза – Хаджи Байрам Вели атындағы Анкара Университеті, Турция (6В01504-Химия, 2 курс);
 5. Аманиязова Ұлданай – Генуя университеті, Италия (6В01504-Химия ,3курс);
 6. Мұрат Фаузия – Памуккале университеті, Түркия (6В01504 Химия 3 курс);
 7. Бимағанбетова Әсемай – Кастамону университеті,Түркия (6В01504 Химия 3 курс);
 8. Мирамғалиева Назерке – Поморская академиясы, Польша (6В05102-Биотехнология, 3курс);
 9. Асылбекова Айым – Анкара университеті, Түркия (6В05102-Биотехнология, 2курс);
 10. Ғалымжанқызы Ақбота – Хаджеттепе университеті, Түркия (6В01505-Биология, 3 курс);
 11. Баданова Айша – Чанаккале университеті, Түркия (6В01505-Биология, 3 курс);
 12. Құнанбайқызы Жансая – Кастамону университеті, Түркия (7М01505-Биология, 1 курс).

6М060700-«Биология» мамандығының магистранттары Мырзалиева Акнур мен Маймакова Асыл  Түркия мемлекетінің Сакария қаласындағы Сакария университетіне  білім алып келді (2018жылдың 2сем).

САКАРЬЯ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ӨСІМДІК ҰЛПАСЫ МӘДЕНИЕТІНІҢ ҒЫЛЫМИ-ӨНДІРІСТІК ЗЕРТХАНАСЫ

(SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMA VE ÜRETİM LABORATUVARI)

6М011300-Биология мамандығының магистранттары: Шалқар Гульжанат пен  Ташигул Нұржан Түркия мемлекетінің Кастамону қаласындағы Кастамону университетінде екі жыл бойы қосдипломдық бағдаралама бойынша білім алуда (2019-2020 жж).

Кастамону университетінде өткен биология күніне арналған «KU Biogen» конференциясында  ғылыми жетекшісі Ясемин Челик Алтыноглымен (Ph.D) қатысып сертификатпен марапатталады.

6М011300-Биология мамандығының магистранттары: Шалқар Гульжанатпен Ташигул Нұржан Түркия мемлекетінің Костамону қаласындағы Кастамону университетінде оқытушы ұстаздармен кездесуде

Анкара қаласында өткен «˅ Халықаралық иновация және жаһандық  мәселелер конгресіне» қатысып «Байқоңыр ғарыш айлағының экологиялық мәселелері »  атты мақаласын қорғап сертификаттермен дипломдарға ие болды

5В011300-Биология мамандығының студенті Жолдасбаева Тлектес  Түркия мемлекетінің Сакария қаласындағы  Сакария университетінде білім алуда

5В011300-Биология мамандығының студенты Колканова Камилла Оңтүстік Кореяның Тонмень қаласының Тонмень университетінде тілдік білім беру бағдарламысы  бойынша    бір семестрге оқуға және тілдік тәжірибе алуға барып келді.

Уфа қаласындағы Башқұрт мемлекеттік университетінде білім алып келген 5В010300-«Биология» мамандығының 3 курс студенттері: Гамова Светлана  Владимировна, Актаева Еркежан Еркінқызы.

Уфа қаласындағы Башқұрт мемлекеттік университетінің биологиялық факультеті үлкен оқу ғылыми орталық болып саналады, оның құрамында 4 кафедра, 4 зертханалар, молекулярлық  медициналық орталықтар, экологиялық, зоологиялық мұражайлар, виварийлар орналасқан.

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

2018-2019жж»

Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университетінде Жаратылыстану факультетінің, биология мамандығының

2 курс студенттері экоклуб мүшесі болды. Сертификаттар мен алғыс хаттарға иеленген Мухтова Айдинар

Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университетінде білім алып келген  5В060700- Биология мамандығының  2 курс студенттері: Уақыт Бекдана мен Дуйсенова Камшат

«ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  ЫНТЫМАСТЫҚ  ОРТАЛЫҒЫ»

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ФАКУЛЬТЕТІНІҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ МАҚСАТЫНДА  2019-2020 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ – «БІЛІМ КӨКЖИЕГІ» (ЛИТВА, САКАРИЯ,  МӘУЛАНА БАҒДАРЛАМАСЫ)   АТТЫ ІС – ШАРАСЫНЫҢ ЕСЕБІ ОНЛАЙН ЗУУМ ПЛАТФОРМАСЫНДА ӨТКІЗІЛДІ

2020 жылдың 15 сәуірінде Жаратылыстану факультетінде  халықаралық  академиялық ұтқырлық  бағдарламасын жүзеге  асыру мақсатында  2019-2020 оқу жылына арналған  ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ – «БІЛІМ КӨКЖИЕГІ» (Сакария, Хаджетеппе, Сакария– «МӘУЛАНА»  бағдарламасы, Литва)  атты іс – шарасының есебі болды.

Биылғы жыл басқа оқу жылдарына қарағанда белгілі себептер боыйнша ерекше болды, білім беру саласында да КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯСЫНЫҢ таралуының алдын-алу шаралары іске асырылуда. Осындай шаралардың бірі – білім алушыларды қашықтықтан оқыту.  Онлайн оқыту – бұл білім беру жүйесінің ғаламдық жаңа беталысы, оны Stanford, ZOOM, Berkley, MIT секілді ірі-ірі университеттер дәйекті түрде жүзеге асырып келеді. Елдегі жалпы карантиндік жағдай қазақстандық университеттер үшін сынақтан өтудің де, әрі осы бағыттағы жетістіктерді көрсетудің де жақсы мүмкіндігі болары сөзсіз.

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті  жаһандық трендтерге сүйене отырып, елде карантин жарияланғанға дейін-ақ өзінің ZOOM Online платформасының  қызметін пайдаланып, қашықтықтан оқытуды бастаған болатын.

Пандемияға (COVID-19) байланысты қашықтықтан оқыту  Online виртуалды аудиторияға айналып, студенттерге Қазақстаннан кез келген әлемнің бұрышынан білім алуға мүмкіндік беріп отыр. Сонымен бірге карантин кезінде үйлеріне кеткен студенттер оқу процесін үзбей білім ала алуда.

Жаратылыстану факультеті халықаралық  академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша  білім беретін  онлайн ЗУУМ платформасын қолданып шетел мемлекттерінде оқып жүрген студенттерімізбен жүздестік. Бейнематериалдар арқылы, мультимедиалық мазмұндамалды қолдана отырып өз іс шарамызды өткіздік.

Бұл іс шара ашкан  Түркия  Республикасында  «Мәулена» бағдарламасының жүлдегері Уақыт Бекдана сонымен қатар Дуйсенбаева Кундыз, Мухитова Айнур, Сәбитова Ғалия, Чыгырбаева Асель жалғастырды.

Қазіргі бүкіл әлемді жайлап алған коронавирус пандемиясына байланысты қашықтықта білім алып жатқан студенттер карантинде отырып өз оқу процестерінің қалай жүріп жатқандары туралы  баяндады:

Хаджетеппедегі қаласындағы  қашықтықтан оқып жатқан студенттер қатысты: Абат А,Толепова Ж, Киянова Ш, Жумагалиева Ж және  Сакария қаласында оқып жатұан Еркінбаева А. Толепова Ж, Бертагина А, Ғұбайдоллина Ж.

Іс шараның басты қонағы түркі тілінің маманы  Өмир Фарух мырза қатысып студенттерге  өз лебіздерін білдірді.

Сонымен бірге шет ел мемлекеттерінің бірінде оқып жатқан Литва Республикасы Каунас қаласынадағы  Витаутас Магнус Университетінде білім тәмамдаған студенттер: Айнагулова Расима, Жақсылықова Әсель, Амирбекова Алия өз есебтерін берді.

Түркия  Республикасында  «Мәулена» бағдарламасының жүлдегері Уақыт Бекдана сонымен қатар Дуйсенбаева Кундыз,Мухитова Айнур,Сәбитова Ғалия, Чыгырбаева Асель.

Сакария университетіндегі кітапхана 24 сағат жұмыс істейді.

Зертханлық сабақтар микробиология және вирусология пәндерінен.

2020 оқу жылдың екінші жартыжылдығында қашықтықтан оқып жатқан Түркия Республикасында Хаджетеппеі қаласында  студенттерде біздермен өткізіліп жатқан іс шараға  қатысты олар шетельдегі оқу платформалары туралы  баяндады: Абат А,Толепова Ж, Киянова Ш, Жумагалиева Ж.

Мультимедиалық байланыстың бұл түрі оқытушылар мен студенттер қатысатын басқа да қашықтықтан білім беру формаларынан айырмашылығы – мұнда визуализацияның заманауи құралдары – 3D графикасы, бейнеклиптер және т.б., яғни материалды интерактивті түрде түсінікті ететін барлық нәрселер қолданылады».Сабақтар дәрістерге, практикалық және зертханалық жұмыстарға бөлінгендіктен, қашықтықтан оқыту форматында оқытушылармен бірге нақты уақыт режимінде білім алумен қатар, берілген материалды өз бетінше оқып үйрену түрі де қарастырылған. Қажет болған жағдайда оқытушымен байланысуға және өткен материал бойынша сұрақтар қоюға, вебинарға қатысуға әрқашан мүмкіндік бар. Ішкі сервиспен қатар студенттер Microsoft Teams, Skype, Zoom секілді басқа да балама IT-құралдарды қолдана алады. Бұл оқу процесіне қатысқан барлық студенттерге дәрістерге қатысу әсерін сезініп, онлайн түрде байланыс жасауды қамтамасыз етеді.

Сакария қаласында оқып жатұан Еркінбаева А. Толепова Ж, Бертагина А, Ғұбайдоллина Ж.

Сонымен бірге шет ел мемлекеттерінің бірінде оқып жатқан Литва Республикасы Каунас қаласынадағы  Витаутас Магнус Университетінде білім тәмамдаған студенттер: Айнагулова Расима, Жақсылықова Әсель, Амирбекова Алия өз есебтерін берді.

Шет елдердің ЖОО оқып жатқан студентттер  әр пән бойынша белгілі бір факультеттің профессорлы-оқытушылар құрамына тіркеле отырып  жақсы бағаларын алуда. Қашықтықтан оқыту технологиясын қолдана отырып, толыққанды білім беру оқу процесінің нақты құрылымын және бағдарламаның аудио-видео материалдарын дәрістер арасында үздіксіз, ыңғайлы және сапалы түрде таратуды қамтамасыз ететін қызмет үйлесімді жұмыс жасауда.

 

 

Жаратылыстану факультетінің оқытушыларының академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша қатысымы:

2020-2021 оқу жылы бойынша:

 1. Б.С. Имангалиева п.ғ.к, доцент – Қорқыт ата атындағы Қызылорда университеті, Биология,география, химия кафедрасы, 5В011200 Химия ББ 3 курс білімалушыларына Оқытудың конструктивті әдістері онлайн дәріс;
 2. ⁠Б.Б. Досанова п.ғ.к, доцент- Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, 6В05302 Химия ББ 2 курс білім алушыларына Аналитикалық химия пәнінен онлайн дәріс;
 3. М.Ж. Махамбетов (PhD), У.К. Сарсембин (PhD), Г.Е. Нурмуханова (п.ғ.к., доцент), К.И. Исламова (п.ғ.к., доцент) – Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университетінде онлайн дәріс;
 4. С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті «Жаратылыстану ғылымдары және технологиялар» факультеті, Биология кафедрасының аға оқытушысы Б.Б. Карменова 5В060700-Биология ББ 3 курс білім алушыларына «Ихтиология және балық шаруашылығы пәнінен, «Биология» кафедрасының аға оқытушысы А.М.Абдукаримов 5В060700-Биология ББ 3 курс білім алушыларына «Ихтиопатология» пәнінен онлайн дәріс;
 5. Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінің «Жаратылыстану» институты, «Биология, география және химия» кафедрасының б.ғ.к., доцент А.Т.Байкенжеева 7М05101-Биология ББ 1 курс білім алушыларына «Геоботаникалық зерттеулердегі фенологиялық бақылаудың әдістемесі» пәнінен, «Биология» кафедрасының б.ғ.к., доцент Г.М.Атаева 6В01517-Биология ББ 1 курс білім алушыларына «Ботаника» пәнінен дәріс;
 6. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Қазақ-түрік университетіне «Биология» кафедрасының б.ғ.к., аға оқытушы Г.Б.Адманова 6В04507-Химия-биология ББ 1 курс білім алушыларына «Биологияға кіріспе» пәнінен, аға оқытушы А.Т.Каирова 5В011300-Биология ББ 3 курс білім алушыларына «Мектептегі биологияны оқытудың инновациялық әдістері» пәнінен онлайн форматта сабақ;
 7. М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті «Биология» кафедрасының доценті Г.К.Зияева 6В05102-Биотехнология ББ 2 курс білім алушыларына «Генетика» пәнінен онлайн дәріс оқыса, «Биология» кафедрасының аға оқытушысы Ж.І.Қуанбай М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінде 5В060700-Биология ББ 2 курс білім алушыларына «Генетика» пәнінен онлайн дәріс оқыды.

2021-2022 оқу жылы бойынша:

 1. «Химия және химиялық технология» кафедрасының оқытушылары Дузелбаева С.Д., Агишева А.А., Тренова А.Е., Төленісова И.С.- Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті онлайн дәрістер өткізілді;
 2. «Химия және химиялық технология» кафедрасының оқытушысы Когисов С.М. – Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті 6В01508 – Химия-Биология ББ дәрістер өткізілді;
 3. А.А.Сартаева «Биология» кафедрасының қауымдастырылған профессоры м.а., б.ғ.к. – Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университетінде «6В01505-Биология мамандығының 3 курс білім алушыларына, Р.И.Изимова доцент, м.ғ.к. «Микробиология және вирусология негіздері» пәнінен, А.А. Базарғалиева б.ғ.к., доцент «Жоғары мектепте биологияны оқытудың теориясы мен әдістемесі» пәнінен, «Биология» кафедрасының оқытушысы Н.К.Кемалова 6В07501-Стандарттау, метрология және сертификаттау мамандығының 2 курс білім алушыларына «Микробиологическая экспертиза» пәнінен дәріс сабақтары онлайн форматында өткізіліп, өзара тәжірибе алмасу жүргізді.
 4. Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті «Ғылым және технология» факультеті, «Жаратылыстану ғылымдары» кафедрасының доценті, п. ғ. к. Э.У.Сағындықова мен «Биология» кафедрасының аға оқытушысы Г.У. Кеубасова 6В01505-Биология ББ 3курс білім алушыларына «Биологияны оқыту әдістемесі» пәнінен өзара тәжірибе алмасу жүргізді.
 5. М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті «Биотехнология» кафедрасының аға оқытушысы Г.С. Рысбаева мен «Биология» кафедрасының аға оқытушысы, б.ғ.к А.К.Калиева 6В05102 – Биотехнология білім бағдарламасының 2 курс білім алушыларына «Микробиология» пәнінен өзара тәжірибе алмасу жүргізді.
 6. Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті «Биология және ауылшаруашылығы пәндері» кафедрасының аға оқытушысы, магистр С.С.Мәден мен «Биология» кафедрасының аға оқытушысы Б.Б. Саримбаева 6В01505 – Биология білім бағдарламаларының 2-3 курс білім алушыларына «Бағалаудың өлшемдік технологиялары» пәнінен дәріс сабақтары онлайн форматында өткізіліп, өзара тәжірибе алмасу жүргізілді.

2022-2023 оқу жылы бойынша:

Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша шетелдік ғалымдарды тартуды жүзеге асыру барысында:

– 2022 жылдың 06-18 қарашасы аралығында «Биология» кафедрасына Ресей Ғылым Академиясының Сібір бөлімі, Көмір және көмір химия федеральды зерттеу орталығынан биология ғылымдарының докторы, профессор Куприянов Андрей Николаевич шақыртылды. А.Н. Куприяновтың ғылыми қызметінің негізгі бағыты – ботаника, геоботаника, флористика.

– 2023 жылдың 17-21 сәуірі аралығында «Биология» кафедрасына Түркия мемлекетіндегі Памуккале университеті Жаратылыстану факультеті Биология бөлімінен PhD доктор Рефика Джейда Берам онлайн дәріс оқуға шақыртылды.

Рефика Джейда Берамның ғылыми қызметінің негізгі бағыты – генетика, молекулалық биология, фитопатология.