Академиялық ұтқырлық

Академиялық ұтқырлық

Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер мен оқытушылар сапалы білім беру мен зерттеу бағдарламаларына қол жеткізе алады және білімнің жаңа қорын жинақтайды. Академиялық ұтқырлықты қолдау әлемдік еңбек нарығында да, ұлттық экономиканың еңбек ресурстарының сапасына да елеулі әсер етуі мүмкін сапалы жаңа еңбек ресурстарын қалыптастыруға ықпал етеді.

Жаратылыстану факультетінде халықаралық академиялық ұтқырлық қызметін  ұйымдастыру және іске асыру студенттер мен ПОҚ үшін білім беру сапасын жоғарылатуға, Қазақстандағы және шетелдегі университеттерінің рейтингтерінде оңтайлы көзқарасты қалыптастыруға бағытталған.

Жаратылыстану факультетінің халықаралық білім беру қызметінің сапасы мен тиімділігін жоғарылату факторы бойынша халықаралық ынтымақтастық  кызметінің жоспарын жүзеге асырылуы мақсатында келесі бағытта жұмыстар жүргізіледі: 

 1. Университеттің (институт/факультет,кафедралардың) халықаралық ынтымақтастық кызметінің жоспарлы/жүйелі) жүзеге асырылуы (университеттің стратегиялық жоспарларына сәйкестілік); жоспары, оқу-әдістемелік, академиялық ұтқырлық, көптілді дамыту;
 2. Университеттің (институт/факультет, кафедралардың)  халықаралық ынтымактастық кызметінің нормативтік-құқықтық қамтамасыз етілуі (заңдар, ережелер, нұсқау хаттар т.б.);
 3. Шетелдік-әріптес жоғары оқу орындарымен білім беру саласындағы ынтымақтастық (келісім-шарттар аясындағы бірлескен мамандықтар бойынша (оқу жоспарлары) білім, оқу бағдарламаларын үйлестіру, өзара серіктестік шаралары);
 4. Оқу үдерісіне шетелдік оқытушыларды (профессорларды) тарту (дәріс оқу, мастер-кластар өткізу, бірлескен ғылыми-әдістемелік, оқу-әдістемелік еңбектер дайындау, семинарлар өткізу, кездесулер ұйымдастыру т.б.);
 5. Профессор-оқытушылар құрамының кәсіби біліктілігін көтеру («Болашақ», «Өрлеу» және халықаралық гранттық бағдарламаларға қатысу, түрлі сипаттағы (онлайн, желілік т.б.) халықаралық семинарларға қатысу, өткізу;
 6. Мамандықтар бойынша оқу бағдарламаларының (оқу жоспарлары) мазмұнын шетелдік-әріптестік жоғары оқу орындарының оқу бағдарламаларымен үйлестіру;
 7. Халықаралық академиялық ұтқырлықты дамыту (білім алушылар мен профессор-оқытушылар құрамының академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысу белсенділігі, шетелдік студенттерді тарту);
 8. Мамандықтар бойынша көптілді білім беруді жузеге асыру  (көптілді топтардың оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі, тілдік  курстарға қатысу университеттің стратегиялық жоспарына сәйкес бағдарламасы бойынша.

Жаратылыстану факультетінің халықаралық ынтымақтастық кызметінің жоспарын жүзеге асырылуы мақсатында келесі жоспарлар жасақталды:

 • 2013-2020 жж. Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ Жаратылыстану факультетінің стратегиялық жоспары;
 • Биология, экология, химия және химиялық технология кафедраларының 2013-2020 жж дамуының стратегиялық жоспары.

Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ-нің Жаратылыстан факультеті қазіргі кезде 14 шетелдік серіктес жоғары оқу орындарымен жасалған келісімдер негізінде белсенді түрде жұмыс істеп келеді. Жұмыстар негізінен бірнеше бағыттар бойынша жүргізіледі: оқу үдерісіне шетелдік оқытушыларды (профессорларды) тарту (дәріс оқу), студенттердің академиялық ұтқырлықпен алмасуы, халықаралық конференциялар мен семинарларға, тәжірибелерге қатысу, бірлескен ғылыми-әдістемелік, оқу-әдістемелік еңбектер дайындау, ПОҚ біліктілігін жетілдіру, кездесулер ұйымдастыру және т.б.

Халықаралық академиялық ұтқырлықты дамыту мақсатында, білім алушылар мен профессор-оқытушылар құрамының академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысу белсенділігі, шетелдік студенттерді тарту жұмыстары жүргізілуде.

Қазақстан Республикасы бойынша серіктес ЖОО:

 1. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті;
 2. Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті;
 3. М.Әуезов атындағы Оңтүстік-Қазақстан университеті;
 4. С.Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті;
 5. Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті;
 6. Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы;
 7. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті;
 8. Костанай мемлекеттік педагогикалық институт;
 9. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті;
 10. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика университеті;
 11. Тараз мемлекеттік педагогикалық Университет;
 12. Қарағанды университеті «Болашақ»;
 13. Сырдария университеті;
 14. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті;
 15. Шахмардан Есенов атындағы мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті;
 16. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті;
 17. І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті;
 18. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті;
 19. Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты

2017-2018 оқу жылындағы ҚР-ның ішкі академиялық ұтқырлық бағдарламасына сәйкес:

 • Химия мамандығы бойынша Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетіне Д.Е.Мұхамбет, Қазақ технология және бизнес университетіне 3 курс студенттері С.Ещанова, Алматы технологиялық университетіне А.Қаражанова;
 • Экология мамандығы бойынша Алматы қаласындағы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетіне 3 курс студенті З.Артурова және 2 курс студенттері Н.Аманжолова мен Д.Тулегенова;
 • Биология мамандығы бойынша Алматы каласына Абай атындағы Мемлекеттік Қазақ педагогикалық университетіне 3 курс студенттері Г.Б.Шамуратова, Ә.А.Әбдіғазы, А.М.Маханова, А.Қ.Таускужина жіберілді.

2017-2018 оқу жылындағы Сыртқы халықаралық академиялық ұтқырлық бағдарламасына сәйкес:

 • Химия мамандығы бойынша тіл оқу бағдарламасы негізінде Синьзянь Қаржы экономикалық университетіне (ҚХР) 3 курс студенті Кенжетаева Айгерим және Литва Республикасы Каунас қаласынадағы Витаутас Магнус Университетіне 3 курс студенті Досжанов Жанкелді;
 • Экология мамандығы бойынша 3 курс студенттері тіл оқу бағдарламасы негізінде Урумчи Шанхай Ханьчжоу жазғы лагерьге (ҚХР) Исмагулова Лунара, Синьзянь Қаржы экономикалық университетіне (ҚХР) Жумабаева Құндыз және Литва Республикасы Каунас қаласынадағы Витаутас Магнус Университетіне Қалмағамбетова Лаула;
 • Биология мамандығы бойынша Синьзянь Қаржы экономикалық университетіне тіл оқу бағдарламасы (ҚХР) 2 курс студенті Ғалым Болат жіберілді.

Жаратылыстану факультетінің халықаралық білім беру қызметінің факторы бойынша сапасы мен тиімділігін жоғарылату бағытытында көптілді білім беруді жузеге асыру мақсатында төмендегідей ұйымдастыру жұмыстары жүргізілуде:

 • Биология мамандығы бойынша Алматы қаласындағы Аль-Фараби атындағы Казақ ұлттық мемлекеттік университетінде «ағылшын тілін жеделдете оқыту» курсы бойынша 2016 жылдың қараша-желтоқсан айлары аралығында Content and Language Integrated Learning – CLIL курсын келесі оқытушылар бітірді: б.ғ.к, Г.М.Атаева, жаратылыстану ғылымдарының магистрі Б.А.Туралин, биология магистрі, аға оқытушы И.Ж.Молдекова және  аға оқытушы К.Б.Естурина;
 • Химия мамандығы бойынша Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды Мемлекеттік Университетінде 2016 жылдың қаңтар-желтоқсан айлары аралығында Content and Language Integrated Learning – курсын келесі оқытушылар бітіріп, сертификаттарға иеленді: х.ғ.к., аға оқытушы А.А.Агишева, п.ғ.к., доцент Қ.К.Альмуратова.
 • Экология мамандығы бойынша Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды Мемлекеттік Университетінде 2016 жылдың қаңтар-желтоқсан айлары аралығында Content and Language Integrated Learning – курсын Экология магистрі, оқытушы Б.Ж.Жаппарова бітіріп, сертификаттарға иеленді.
 • 2018 жылдың 5-21 наурыз аралығында Чехия Республикасындағы Прага экономикалық университетінде биология кафедрасының оқытушылары Р.Изимова мен С.Ф.Семенихина «Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және адам» бағдарламасы бойынша академиялық ұтқырлықпен тәжірибеден өтті.
 • 2018 жылдың 21 мамырынан 06 маусым аралығында М.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінде факультет деканы М.Ж.Махамбетов тағылымдама бойынша біліктілікті арттыру курсынан өтті.

Литва Республикасы Каунас қаласынадағы Витаутас Магнус Университеті
Калмагамбетова Лаула мен Досжанов Жанкелді

Синьзянь Қаржы экономикалық университетіне (ҚХР)
Жумабаева Қундыз, Кенжетаева Айгерим