6В01505 – Биология

Шифр-мамандықтың атауы:

6В01505 – Биология

Аккредитациядан өтуі (өткен жылы, өткен мерзімі):

2016 жылдың 5 желтоқсан айында «Аккредиттеудің және рейтингтің тәуелсіз агенттігі» коммерциялық емес мекемесі Сыртқы эксперттік комиссиясының тексеру қорытындысы бойынша мамандандырылған аккредиттеуден 5 жылға сәтті өтті

Оқу түрі, мерзімі:

Күндізгі: 4 жыл, 3 жыл

Берілетін дәреже:

6В01505 –«Биология»  білім бағдарламасы бойынша білім бакалавры

Кәсіби қызметінің саласы:

 • білім беру (жалпы орта білім беретін мектептерде, лицей, гимназия, колледж);
 • басқару (білім беру бөлімдері, әкімшіліктер, табиғат қорғау және экология ұйымдары);
 • ғылым (ғылыми-зерттеу ұйымдары және институттары).

Кәсіби қызметінің нысандары:

 • орта білім беретін, орта кәсіптік орындары;
 • ғылыми-зерттеу мекемелері;
 • басқару саласы.

Кәсіби қызметінің пәні:

 • жаңа құралдар мен әдістерді пайдаланып, оқыту мен тәрбиелеу;
 • жаңа зерттеу әдістері, құрал-жабдық материалдар және т.б.;
 • кеңсе жабдығы, әртүрлі қосымша материалдар агробиостанция және юнаттар станциясы және т.б.

Кәсіби қызметінің түрлері:

 • білім беру (әртүрлі білім беру мекемелерінде мектеп, гимназия, лицей, колледж және т.б.);
 • ғылыми зерттеу, кәсіптік бағытындағы пәндер бойынша әртүрлі мекемелерде ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындай алу;
 • жоба жасау мен конструкторлық орындарда жалпы және арнайы жобалар құрастыру (көгалдандыру, суландыру, қайта қалпына келтіру, жоспарлау);
 • өнеркәсіптік – басқару іс-әрекеттері әртүрлі деңгейдегі мемлекеттік құрылымдарда (білім беру бөлімдері, әкімшілік, биологиялық және химиялық бағыттағы зертханалар және т.б.);
 • биологиялық бағыттағы өнеркәсіпте технологиялық ұйымдастыру іс-әрекетінде (санитарлық-эпидемиологиялық станцияларда және т.б.).

Практика базалары:

 • жалпы орта мектептері, лицей, гимназия;
 • Ақтөбе ауылшаруашылық тәжірибе станциясы;
 • жас натуралистер станциясы және т.б.

Модульдік білім беру бағдарламасы

МОП 6В01505-Биология 2021-2025-КАЗ

2023-2024 оқу жылына арналған элективті модульдер каталогы 2 курс

6В01505-Биология 2 курс 2023-2024 каз тілдік емес топ

2022-2023 оқу жылына арналған элективті модульдер каталогы 3 курс

6В01505-Биология 3 курс 2023-2024 каз тілдік емес топ

2023-2024 оқу жылына арналған элективті модульдер каталогы 4 курс

6В01505-Биология 4 курс 2023-2024 каз тілдік емес топ

2023-2024 оқу жылына арналған элективті модульдер каталогы 4 курс

6В01505-Биология 4 курс 2023-2024 тілдік